Vår verksamhet

Utförande

Solandia handhar det mekaniska montaget av solcellsanläggningen, byggställning, fallskydd samt övriga moment utöver slutlig elinstallation. Moment som kräver specialistkompetens vad gäller tak- och höghöjdsarbete samt byggnadskonstruktion. 

Solcellsinstallationer ställer krav på företag vad gäller elteknisk kompetens men även kompetens inom exempelvis byggnadsteknik, takarbete, fallskydd etc. En solcellsinstallation är en starkströmsanläggning för elproduktion, vilket innebär vissa förhöjda risker för elfara som inte är helt uppenbara för en ovan installatör. Anläggningen kan vara relativt komplicerad och kräva gedigen planering,både avseende projektering, montage och arbetsmiljö. Solcellspaneler innebär en extra belastning på tak och fasad i form av ökad vikt och vindlaster, där snö och regn måste kunna ledas ner från taket på ett säkert sätt. Taket som arbetsplats är förknippat med risker som kräver kunskaper för att kunna hantera. 

Vårt elinstallationsarbete kontrolleras under montage samt inspekteras och provas efter färdigställande. Vid slutförande erhålls en egenkontrollplan och Solandias åtagande slutar vid genomförd färdiganmälan.

En solcellsanläggning kräver dessutom underhåll vilket måste utföras på ett säkert sätt. Underhåll och service är en naturlig del av Solandias erbjudande.

solceller_2

Kvalitet

Vi erbjuder transparens både när det gäller kompetens och pris.

I ett unikt samarbete med utbildningsföretag och installationspartners har bolagets medarbetare genomgått en specialistutbildning  för solcellsmontörer vilket säkrar att vi möter kunder med en genomgripande teoretisk såväl som praktisk erfarenhet. Det är din garanti för ett bra montage och nöjda kunder. 

Merparten av våra montörer har genomgått grundläggande 8 veckors utbildning. Utbildningen består av 4 veckors teori vid Solelskolan och därefter ett antal veckors praktik hos våra installationspartners. Den teoretiska heltidskursen består av 4 olika delar med varierande skriftliga och muntliga prov efter varje del samt ett avgörande slutprov. Teorin består bland annat av lära inom klimatmål, solenergi, installationsflöden, kabeldragning, olika infästningssystem, elsäkerhet, fallskydd, snö och vindlast samt kommunikation mm. Godkända efter teoretiska slutprovet får därefter 4 veckors praktik där teorin testas mot olika typer av monteringssystem, paneler, anläggningar och taktyper. Genomförd praktik slutförs med godkända betyg från arbetsledare.

Vår genomgripande utbildning säkrar hög kvalitet i installationsarbetet och förlänger livstiden på din anläggning. Därutöver vidareutbildas anställda montörer löpande i att bla hantera nya typer av produkter, montagesystem mm.

Prisupplägg​

Vid nyttjande av våra tjänster inom privatsektorn erbjuder vi en fast och enkel prismodell med garanti att vi löser uppgiften till avtalat pris. Inga extra kostnader, tillägg eller andra överraskningar, varken för dig eller din slutkund så länge ni står för er del av avtalet. Avseende större industriprojekt, BRF, jordbruksfastigheter etc sker detta via offert utifrån projekterat underlag.

Effektivitet

Bygg- och solcellsbranschen är några av de minst digitaliserade i Sverige. Detta vill Solandia ändra på - dels för att att minska felmarginalen men även för att effektivisera projektflödet. Vi vill erbjuda en digital bokningsplattform där kund matar in övergripande information kring installationen såsom datum, antal paneler, adress osv. Systemet hittar därefter lediga resurser och visar lämpliga tillgängliga team och pris för det du har efterfrågat. Ett effektivare sätt för dig som kund att kunna tillgå resurser och hantera framtida bokningar.

Digital Platform

I vår vision ligger även att i framtiden via vår vår kommande digitala plattform kunna erbjuda ett lättare sätt att hitta rätt kompetens till rätt pris med full transparens. Via bokningsförfrågan framgår vilka team alternativt montörer som är tillgängliga på valt datum och eventuella omdömen från andra kunder. Därutöver ska du kunna se utbildningar och certifiering på valda montörer, erfarenhet av genomförda installationer och eventuella specialistkunskaper. Förenklar för kunder att hitta rätt kompetens och hög kvalitet till kommande projekt.