Referenser

Solandia handhar det mekaniska montaget av solcellsanläggningen, byggställning, fallskydd samt övriga moment utöver slutlig elinstallation. Moment som kräver specialistkompetens vad gäller tak- och höghöjdsarbete samt byggnadskonstruktion.